superlogoPartner BASKET VARNSDORF

Hráč

Ostatní informace o sportovci

Zákonný zástupce

Partner/ka

Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasíme se zpracováním osobních údajů" udělujeme dobrovolně souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti DataLife, a.s., Pražákova 1008/69, 639 00 Brno (dále jen správce) a to: a) v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, rodné číslo, bydliště; b) za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb; c) Jsme si vědomi toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas můžeme kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči společnosti DataLife, a.s. učiněno písemně. d) Po celou dobu zpracovávání osobních údajů máte k nim přístup, v případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu.
Potvrdit